Vizitatori online

Avem 2 vizitatori online

tagsPrima Activitati

Activitati

GRUPUL DE ACTIVIT??I nr. I (GA I)

Consolidarea capacit??ilor administra?iei publice locale n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide


Gestionarea slab? a de?eurilor este una din problemele de mediu prioritar? n ??rile din regiunea M?rii Negre. n acest scop proiectul ?i propune s? consolideze capacit??ile a factorilor de decizie locali n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide pentru o mai bun? implementare a programelor na?ionale, regionale ?i locale n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide.

Proiectul va identifica cele mai bune practici existente n Uniunea European? n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide ?i le va promova n ??rile vizate de proiect, n special n Moldova, inclusiv regiunea Transnistriei ?i Ucraina (regiunea Odesa).

Se va elabora un ghid de cele mai bune practici n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide, care se va utiliza pentru a consolida capacit??ile autorit??ilor publice locale a tuturor regiunilor vizate de proiect. Acesta va fi publicat n limba romn? ?i va fi tradus n limbile bulgar?, rus? ?i, dup? necesitate n limba ucrainean?.

Se vor elabora h?r?i cu halde ilegale de de?euri pentru regiunile vizate de proiect ?i vor fi diseminate printre diferite grupuri ?int? ?i beneficiari finali ai proiectului.

Descrierea activit??ilor


Elaborarea ghidului de cele mai bune practici privind gestionarea DMS n baza experien?ei ??rilor Uniunii Europene, precum ?i Moldova ?i Ucraina (n limbile regiunilor vizate de proiect)

descarc? ghidul Managementul de?eurilor municipale solide (ro)


descarc? ghidul Managementul de?eurilor municipale solide (ru)


descarc? ghidul Managementul de?eurilor municipale (bu)

Elaborarea unor seturi de instruire privind gestionarea DMS


Realizarea unor instruiri pentru reprezentan?ii autorit??ilor publice locale privind gestionarea DMS n ??rile ?int?


Elaborarea de h?r?i privind haldele de de?euri n Moldova (bazinul rului Prut), regiunea Burgas (Bulgaria) ?i jude?ul Gala?i (Romnia)

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Anenii Noi

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Briceni

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Cahul

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Cantemir

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Criuleni

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Drochia

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Dub?sari

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Edine?

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul F?le?ti

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Glodeni

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Hnce?ti

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Leova

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Nisporeni

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Orhei

descarc? harta privind haldele de de?euri din regiunea Burgas Bulagaria

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Rezina

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul R?cani

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Soroca

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul ?tefan Vod?

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul Ungheni

descarc? harta privind haldele de de?euri din raionul C?u?eni

Organizarea conferin?ei finale n cadrul proiectului

GRUPUL DE ACTIVIT??I nr. II (GA II)

Cre?terea nivelului de cuno?tin?e privind protec?ia mediului n domeniul gestion?rii de?eurilor municipale solide


n cadrul acestui grup de activit??i (GA) se preconizeaz? de a ridica nivelul de cuno?tin?e privind protec?ia mediului a popula?iei locale din regiunile acoperite de c?tre proiect n domeniul managementul de?eurilor municipale solide (DMS). Principalele grupe-?int? ale acestui GA sunt profesori ?i elevi. Acest GA are drept scop promovarea larg? a practicilor de colectare separat? a de?eurilor municipale solide ?i compostare a de?eurilor organice, inclusiv vegetale n ?colile din regiunile vizate de c?tre acest proiect. Pentru aceasta, seminare ?i activit??i de tipul zile de informare privind managementul de?eurilor municipale solide n ?coli vor fi organizate n toate regiunile vizate de c?tre proiect.

De asemenea este planificat? edificarea platformelor model pentru compostarea de?eurilor vegetale n localit??ile selectate din toate ??rile incluse n proiect n scopul de a disemina aceast? practic? prin ntreaga regiune a M?rii Negre.

Informa?ia privind managementul de?eurilor municipale solide plasat? pe un CD n destina?ia ?colilor va fi elaborat? n toate limbile ??rilor incluse n proiect ?i difuzat? n ?coli prin intermediul seminarelor. ntlniri cu popula?ia local? la tema practicilor de management al de?eurilor municipale solide vor fi organizate n acelea?i localit??i unde vor fi efectuate seminare n ?coli.

O conferin?? regional? va fi organizat? n Romnia pentru a discuta rezultatele proiectului. Reprezentan?i ai autorit??ilor publice locale, ONG-uri, societatea civil? ?i mass media din Republica Moldova, Bulgaria, Romnia ?i Ucraina vor fi invita?i s? ia parte la ea. Turneul de studiu privind cele mai bune practici n managementul de?eurilor municipale solide va fi organizat n paralel cu conferin?a regional? pentru un grup de 20 de persoane, reprezentnd toate ??rileincluse n proiect.

Descrierea activit??ilor

Organizarea ntlnirilor cu profesori ?i elevi din regiunile vizate cu privire la sarcina proiectului;


Asocia?ia Europe & We informeaz? c? pe data de 18.01.2013 n incinta cinematografului Svetlina 1939 a Centrului Comunitar din ora?ul Pomorie a fost organizat? ziua informa?ional? referitor la beneficiile colect?rii separate a de?eurilor.

mai mult...

Construirea n ?coli a platformelor de compostare de?eurilor vegetale n regiunile incluse n proiect;

Elaborarea unui CD pentru ?coli privind managementul DMS (RO)

Elaborarea unui CD pentru ?coli privind managementul DMS (BG)

Organizarea Conferin?ei Regionale privind managementul DMS n Romnia;


Organizarea turneului de studii n Romnia privind managementului DMS.

GRUPUL DE ACTIVIT??I nr. III (GAIII)

Vizibilitatea ac?iunii


Scopul principal al acestui GA este de a disemina rezultatele proiectului ?i de a sensibiliza opinia public? cu privire la problema pus? n sarcina proiectului. Acest GA va ncepe de la evenimentele de lansare ale proiectului, care vor fi desf??urate n toate ??rile vizate, cu participarea diverselor actori responsabili de protec?ia mediului.

O serie de documente de informare (bro?uri, pliante ?i afi?e) vor fi publicate ?i distribuite popula?iei locale din ??rile vizate privind colectarea separat? a de?eurilor municipale solide ?i compostarea de?eurilor organice. Rezultatele proiectului vor fi, de asemenea, plasate pe pagina web a proiectului, n scopul de a fi u?or de accesat de c?tre toate p?r?ile interesate.

Proiectul are drept scop de a disemina rezultatele n regiunea Transnistriei a Republicii Moldova, o regiune care este foarte defuncta n ceea ce ?ine de acces, dar care r?mne s? fie o parte component? a regiunii M?rii Negre. De asemenea, rezultatele vor fi diseminate prin intermediul unei re?ele de EECAC Centrul Regional de Ecologie din Rusia, Armenia, Georgia ?i Azerbaidjan.

Partenerii de proiect vor angaja, de asemenea, mass media ca pe un instrument de informare a publicului larg cu privire la rezultatele proiectului.

Descrierea activit??ilor


Elaborarea documentelor de informare ale proiectului (bro?uri, pliante ?i afi?e n limbile romn?, bulgar?, rus? ?i ucrainean?), privind practic? managementului DMS

descarca bro?ura despre colectarea selectiv? a de?eurilor - bg

descarca flyer - bg

Diseminarea experien?ei proiectului n regiunea Transnistriei a Republicii Moldova

Dezvoltarea unei paginii web a proiectului

Executarea sondajelor ale popula?iei locale privind nivelul de con?tientizare n domeniul managementului DMS n ??rileincluse n proiect

Diseminarea rezultatelor proiectului n alte ??ri ale regiunii M?rii Negre

descarca Ghid de colectare selectiv? a de?eurilor - ro

descarca Ghid de colectare selectiv? a de?eurilor - ru

descarca flyer - ro

descarca flyer - ru

GRUPUL DE ACTIVIT??I nr. IV (GAIV)

Managementul ?i coordonarea de ac?iune


Partenerii de proiect se vor ntlni pe o baz? permanent? pe parcursul proiectului pentru a asigura schimbul de experien?? privind cele mai bune practici n domeniul managementului de?eurilor municipale solide.

Experien?a din Romnia ?i Bulgaria va fi utilizat?, iar cele mai bune practici n domeniul managementului de?eurilor municipale solide vor fi identificate ?i promovate n Republica Moldova ?i Ucraina.

Zi de zi managementul proiectului va fi efectuat, precum ?i managementul financiar cu elaborarea rapoartelor intermediare ?i finale n form? narativ? ?i financiar?.

Descrierea activit??ilor


Organizarea ntlnirilor n cadrul echipei de proiect;


Organizarea ntlnirilor Comitetului de conducere;


Preg?tirea rapoartelor intermediare ?i finale.