Comunicat de Presa

Echipa de implementare a proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre”, v? aduce la cuno?tin?? c? în perioada 6 -7 iunie 2013 în incinta hotelului Vila Verde(str. Grenoble 110, Chi?in?u), se va desf??ura conferin?a final? cu genericul „Managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre - urm?torii pa?i”.

 

La conferin?? vor participa delega?i ai Ministerului Mediului din Republica Moldova, reprezentan?i ai structurilor partenere în cadrul proiectului, reprezentan?i ai APL ?i ONG-uri de mediu din R.Moldova, România, Bulgaria ?i Ucraina.

 

 

Agenda conferin?ei va cuprinde o scurt? prezentare a principalelor activit??i executate în fiecare ?ar? partener?, impedimentele întîlnite pe parcursul implement?rii, continuitatea ?i impactul proiectului în regiune.