Vizitatori online

Avem 4 vizitatori online

tagsComunicat de Presa

Asocia?ia Europe adn We v? aduce la cuno?tin?? c? n data de 3 iunie 2013, n incinta Consiliului Regional Burgas s-a desf??urat o conferin?a de pres? la care au fost prezentate rezultatele proiectului Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre-Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr? finan?at de Programul Opera?ional Comun Marea Neagr? 2007-2013.

Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate realiz?rile proiectului n regiunea Burgas, rezultatele concursului pentru cele mai originale idei de confec?ionare a containerelor pentru colectare selectiv? a de?eurilor n condi?ii casnice. n cadrul concursului au fost prezentate mai multe ideii originale, iar c?tig?torii au fost desemna?i elevii Liceului Hristo Botev din ora?ul Aitos.