Vizitatori online

Avem 3 vizitatori online

tagsComunicat de Presa

ntre 6 ?i 7 iunie 2013 n incinta hotelului Vila Verde(Chi?in?u), s-a desf??urat conferin?a final? a proiectului Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?, cu genericul Managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre urm?torii pa?i.

La conferin?? au participat peste 70 persoane din partea diferitor structuri de mediu din 4 ??ri. n cadrul conferin?ei a fost efectuat? o actualizare: a principalelor realiz?ri ale proiectului cu enumerarea problemelor ?i impedimentelor care au stagnat ntr-un fel sau altul desf??urarea normal? a proiectului, practicilor ?i abilit??ilor ob?inute pe parcurs, iar invita?ii la conferin?? au putut s? ?i exprime atitudinea lor fa?? rezultatele proiectului ?i cum ar vedea continuitatea acestuia n regiune.