Vizitatori online

Avem 3 vizitatori online

tagsIn laurii obiectivelor atinse

Proiectul Cre?terea Nivelului de Con?tientizare Public? privind Managementul De?eurilor Municipale Solide n Regiunea Nord-Vest a M?rii Negre a ajuns la finele sale, n laurii obiectivelor atinse. Principalele sale obiective, ce ?in de promovarea valorilor legate de un mediu mai curat, n special orientat spre mbun?t??irea managementului de?eurilor municipale solide, au fost atinse cu succes.

Activit??ile proiectului au culminat cu o implicare deosebit? a popula?iei, datorit? inform?rii ?i instruirilor efectuate pe parcurs. De?i finalizarea a avut loc cu o mic? ntrziere, rezultatele nu au avut de suferit, ba din contra au ntrecut a?tept?rile.

Pe durata implement?rii proiectului a fost realizat? o serie de activit??i ce ?in de promovarea colect?rii separate a de?eurilor municipale solide (DMS) ?i managementul adecvat al DMS. Cele mai importante activit??i ?i rezultate sunt:

- Au fost editate h?r?ile platformelor ilegale de de?euri din regiunea Burgas, Bulgaria, precum ?i cele ale platformelor ilegale de de?euri pentru 20 raioane din Moldova. De asemenea, au fost identificate 22 de platforme ilegale de de?euri n 11 localit??i din jude?ul Gala?i, Romnia.

- A fost editat ghidul Managementul de?eurilor municipale solide n romn? (2000 buc.), n rus? (1000 buc.), n bulgar? (1000 buc.). n zona de eligibilitate a proiectului s-au organizat 37 de instruiri (Moldova 20, Ucraina 10, Romnia 3, Bulgaria 4) n domeniul managementului DMS, cu participarea a peste 800 reprezentan?i ai APL, ONG de mediu ?i agen?i economici.

- Una din activit??ile principale a proiectului a fost organizarea sesiunilor de informare pentru studen?i, elevi, etc. Astfel, au fost organizate seminare infomative n ?colile din Republica Moldova, Ucraina, Romnia ?i Bulgaria, la care au paricipat peste 3400 persoane. n regiunea de implementare a proiectului au fost amplasate 17 platforme de compostare a de?eurilor vegetale (10 n Rrepublica Moldova, 2 n Ucraina, 4 n Romnia ?i 1 n regiunea Burgas, Bulgaria).

- Pe 24-25 octombrie 2012 a fost organizat? conferin?a regional? privind Managementul De?eurilor Solide la Gala?i, Romnia, la care au participat 15 reprezentan?i ai APL ?i ONG din Burgas, 34 reprezentan?i din Romnia, 17 reprezentan?i din Republica Moldova ?i 2 reprezentan?i din Ucraina.

- Pe parcursul proiectului au fost efectuate 3 vizite de studiu la sta?iile de sortare ?i eliminare a de?eurilor din Mastecani ?i Trgul Bujor (jud. Gala?i) ?i n com. ?n??reni (rn. Anenii Noi). n acela?i timp, pentru o informare eficient?, au fost elaborate ?i nregistrate 2000 CD informative n romna ?i 1000 n limba bulgar?. Au fost preg?tire 21 press release-ri referitor la activit??ile din proiect, reprezentan?ii proiectului au participat la 3 show-uri radiofonice la radio Vocea Basarabiei, au participat la 2 emisiuni n direct - la VoxTV Gala?i pe 23 octombrie ?i GIGA TV Ia?i pe 13 noiembrie. Pe parcurs, au fost acordate 18 interviuri pentru Radio Moldova, emisiunea ECO TERRA, precum ?i pentru un jurnalist independent, membru al asocia?iei Dun?rea de Jos. Pe platforme de Internet au fost postate 3 articole ?i au fost publicate 11 articole n ziarul Natura, 5 ziarul Patria mea, 4 ziarul Factor Burgas ?i 1 n ziarul Gala?i.

- A fost lansat? pagina web a proiectului: www.rec.md/blacksea.

- Pentru informarea publicului au fost editate 4000 exemplare in romn? ?i 1000 exemplare n limba rus? a bro?urii Colectarea selectiv? a de?eurilor ?i compostarea de?eurilor organice, a fost editat flutura?ul de prezentare a proiectului n romn? (4000 buc.), rus? (1000 buc.) ?i bulgar? (2000 buc.), confec?ionate tricouri promo?ionale cu imprimeu (Bulgaria- 500 buc. ?i RM - 1000 buc.), confec?ionate ?i imprimate 1000 chipiuri promo?ionale.

- Pe 6-7 iunie, 2013 a avut loc conferin?a final? a proiectului, unde au fost prezen?i reprezentan?i din toate regiunile ?i domeniile implicate n implementarea proiectului. Pe parcursul ntlnirii date, 66 persoane participante din patru ??ri au f?cut schimb de experien?e, informa?ii ?i materiale.

Reprezentan?ii proiectului au avut grija s? participe la o serie de evenimente ce implicau subiectul principal al activit??ilor managementul DMS din diverse ??ri, promovnd, astfel, activit??ile ?i principiile proiectului ?i m?rind arealul de informare ?i cre?tere a nivelului de con?tientizare din cadrul acestui proiect.

Una din activit??ile de con?tientizare ?i informare a ?inut de completarea a 338 de chestionare de c?tre publicul din 13 localit??i din regiunea Burgas ?i a 156 chestionare din jud. Gala?i.

Pe parcursul implement?rii acestui proiect au avut loc 3 ntlniri ale comitetului de conducere: la Chi?in?u - 18 mai, 2012, la Gala?i - 25 octombrie, 2012 ?i la Chi?in?u - 7 iunie, 2013.

De?i proiectul Cre?terea Nivelului de Con?tientizare Public? privind Managementul De?eurilor Municipale Solide n Regiunea Nord-Vest a M?rii Negre a luat sfr?it, durabilitatea activit??ilor ?i rezultatelor acestuia va fi resim?it? ?i pe viitor, cu siguran??.