Vizitatori online

Avem 4 vizitatori online

tags

ï»ż

Comunicat de Presa

În data de 28 martie 2013, în incinta Consiliului Raional F?le?ti, a avut loc întrunirea echipei de implementare a proiectului „Îmbun?t??irea transfrontalier? a gestion?rii corecte a de?eurilor municipale solide din Republica Moldova, România ?i Ucraina” (Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013) cu managerul proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre”(Programul Opera?ional Comun „Marea Neagr?” 2007-2013). Ambele proiecte transfrontaliere, care au ca obiectiv gestionarea eficient? a de?eurilor municipale solide, se intersecteaz? în raza r-nului F?le?ti.

 

 

Scopul întrunirii a fost de a stabili noi rela?ii de cooperare bilateral? în hotarele r-nului F?le?ti, pentru a evita suprapunerea activit??ilor ?i pentru a spori rentabilitatea de implementare a acestora.