Vizitatori online

Avem 7 vizitatori online

tagsPrima Noutati

Noutati

In laurii obiectivelor atinse

Proiectul Cre?terea Nivelului de Con?tientizare Public? privind Managementul De?eurilor Municipale Solide n Regiunea Nord-Vest a M?rii Negre a ajuns la finele sale, n laurii obiectivelor atinse. Principalele sale obiective, ce ?in de promovarea valorilor legate de un mediu mai curat, n special orientat spre mbun?t??irea managementului de?eurilor municipale solide, au fost atinse cu succes.

Citeşte mai mult...

Toamna aceasta se composteaza

n aceast? toamn?, 10 ?coli din raza de eligibilitate a proiectului Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?, din R. Moldova, au fost dotate cu platforme de compostare a de?eurilor organice. Platformele au fost instalate pe teritoriul ?colilor unde urmeaz? a fi utilizate la depozitarea de?eurile biodegradabile, cu scopul de a ob?ine compost.

nainte de a purcede la procesul propriu zis de colectare, elevii au avut parte de o or? ecologic? n care au fost informa?i cum trebuie s? colecteze ?i s? depoziteze corect materialul biodegradabil ?i de ce este necesar de a composta. Pentru elevii, colectarea frunzelor din curtea ?colii s-a dovedit a fi o activitate util?, dar ?i distractiv?.

Comunicat de Presa

Participan?ii la conferin?a final? Managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre urm?torii pa?i, au avut posibilitatea de a vizita poligonul de depozitare a de?eurilor din s. ?n??reni, r-nul Anenii Noi, care pn? la momentul actual este unicul poligon care ntrune?te toate normele sanitaro-ecologice din ?ar?.

Pe aceast? cale, aducem mul?umiri .M. Regie Autosalubritate pentru suportul acordat la organizarea vizitei de studiu.

Comunicat de Presa

ntre 6 ?i 7 iunie 2013 n incinta hotelului Vila Verde(Chi?in?u), s-a desf??urat conferin?a final? a proiectului Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?, cu genericul Managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre urm?torii pa?i.

La conferin?? au participat peste 70 persoane din partea diferitor structuri de mediu din 4 ??ri. n cadrul conferin?ei a fost efectuat? o actualizare: a principalelor realiz?ri ale proiectului cu enumerarea problemelor ?i impedimentelor care au stagnat ntr-un fel sau altul desf??urarea normal? a proiectului, practicilor ?i abilit??ilor ob?inute pe parcurs, iar invita?ii la conferin?? au putut s? ?i exprime atitudinea lor fa?? rezultatele proiectului ?i cum ar vedea continuitatea acestuia n regiune.

Comunicat de Presa

Asocia?ia Europe adn We v? aduce la cuno?tin?? c? n data de 3 iunie 2013, n incinta Consiliului Regional Burgas s-a desf??urat o conferin?a de pres? la care au fost prezentate rezultatele proiectului Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de nord-vest a M?rii Negre-Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr? finan?at de Programul Opera?ional Comun Marea Neagr? 2007-2013.

Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate realiz?rile proiectului n regiunea Burgas, rezultatele concursului pentru cele mai originale idei de confec?ionare a containerelor pentru colectare selectiv? a de?eurilor n condi?ii casnice. n cadrul concursului au fost prezentate mai multe ideii originale, iar c?tig?torii au fost desemna?i elevii Liceului Hristo Botev din ora?ul Aitos.

Mai multe articole..