Vizitatori online

Avem 4 vizitatori online

tagsPrima Noutati

Noutati

Comunicat de Presa

n data de 26 martie anul curent, REC Moldova a organizat un training privind beneficiile colect?rii separate a de?eurilor municipale solide ?i a recicl?rii acestora, pentru 25 reprezentan?ii ai autorit??ilor publice locale, ONG-urilor, agen?ilor economici, fermierilor n r-nul Nisporeni. Participan?ii la seminar au fost informa?i despre gestionarea eficient? a de?eurilor municipale solide ?i despre beneficiile implement?rii acestora la nivel na?ional ?i local.

Evenimentul face parte din cadrul proiectului Cre?terea nivelului ce con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre.

Seminar pentru elevi la Nisporeni

?coala din s. Mile?tii Mari, r-nul Nisporeni, a g?zduit seminarul de informare privind beneficiile colect?rii separate a de?eurilor municipale solide ?i a recicl?rii acestora, organizat de REC Moldova la data de 27 martie 2013. La seminar au participat n jur de 80 elevi ?i profesori, care s-au implicat activ ?i au demonstrat un interes v?dit pentru gestionarea eficient? a de?eurilor. Toate persoanele participante la seminar au primit cte un set de materiale informative.

Evenimentul face parte din cadrul proiectului Cre?terea nivelului ce con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre.

Comunicat de Presa

Asocia?ia "Europe and We" la data de 25 martie 2013, n Centrul Comunitar "Prosveta 1914", or. Malko Tarnovo, a organizat o zi informativ? n cadrul campaniei de informare a beneficiilor colect?rii separate a de?eurilor.Peste 120 persoane au luat parte la eveniment - copii, studen?i, tineri, cadre didactice, p?rin?i, mass-media ?i altele. Informa?ia a fost prezentat? ntr-un mod amuzant, distractiv ?i atractiv, iar participan?ii la eveniment au fost ncadra?i n diferite concursuri cu premii.

Comunicat de Presa


n Republica Moldova continu? training-urile si seminarele de informare privind beneficiile colect?rii separate a de?eurilor municipal solide ?i a recicl?rii de?eurilor. Pe parcursul lunilor februarie ?i martie au fost desf??urate training-uri ?i seminare n ?apte raioane Criuleni, F?le?ti, Glodeni, Hnce?ti, Orhei, R?cani ?i Soroca.La training-uri ?i seminare au participat reprezentan?i ai administra?iei publice locale, agen?i economici, ONG-uri de mediu, fermieri, elevi, popula?ia autohton? etc. Evenimentele fac parte din cadrul proiectului Cre?terea nivelului ce con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide n regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre.

Comunicat de Presa

Asocia?ia Europe and We v? aduce la cuno?tin?? c? n data de 19 martie anul curent a fost organizat? o zi informativ? n Gr?dina de Iarn? a liceului Hristo Botev, or. Sungurlare. Evenimentul face parte din campania de informare a beneficiilor colect?rii separate a de?eurilor.La eveniment au participat peste 170 de persoane copii, studen?i, tineri, profesori, p?rin?i, mass media, etc.

Mai multe articole..