Vizitatori online

Avem 3 vizitatori online

tags

ÔĽŅ

Prima Noutati

Noutati

Conferinta la Galati


La orele 9.00 Ón incinta Complexului Muzeal de ?tiin?e ale Naturii din Gala?i a demarat prima zi a Conferin?ei Regionale a Managementului de?eurilor Municipale Solide la care particip? 78 de participan?i din 4 ??ri din aria de acoperire a proiectului ĄCre?terea Nivelului de Con?tientizare Public? privind Managementul De?eurilor Municipale Solide Ón Regiunea Nord-Vest a M?rii NegreĒ.

La deschiderea Conferin?ei dna Petru?a Moisi a adresat un mesaj de bun venit pre?edintele CCE Gala?i, ?i dl. M?d?lin ?erban, directorul Complexul Muzeal de ?tiin?e ale Naturii Gala?i.† Ulterior managerul proiectului dl. Victor Cotru?? a facut o scurt? prezentare a proiectului, privind† obiectivele ?i rezultatele scontate de pe urma acestui proiect.CiteŇüte mai mult...

Galati - Romania

őn perioada 24-26 octombrie Ón ora?ul Gala?i va avea loc Conferin?a Regional? ĒManagementului De?eurilor Municipale SolideĒ preconizat? Ón cadrul proiectului. La conferin?? vor participa reprezentan?i ai structurilor partenere Ón cadrul proiectului, reprezentan?i ai APL ?i ONG-uri de mediu din R.Moldova, Rom‚nia, Bulgaria ?i Ucraina.

CiteŇüte mai mult...

Pomorie-Bulgaria

őn perioada 11-12 octombrie Ón ora?ul Pomorie (Bulgaria) a avut loc o vizit? planificat? de monitorizare ?i Ónt‚lnirea partenerilor, la care au participat reprezentan?i de la REC Moldova, ECC Cahul, ECC Gala?i ?i g?zduit? de partenerul din Pomorie ĒEurope & WeĒ.

Agenda primei zile a cuprins discu?ii pe marginea implement?rii activit??ilor din cadrul proiectului, discu?ii privind agenda ?i modalitatea de desf??urate a Conferin?ei de la Gala?i stabilit? pentru 24-26 octombrie.

CiteŇüte mai mult...

Pentru o Mare Neagra mai curata

Managementul de?eurilor menajere solide este una din problemele†prioritare†de mediu†Ón ??rile†din†regiunea M?rii†Negre,†Ón special Ón†fostele†??ri ex-sovietice. De?eurilor†sunt ?i vor†fi†o surs?†important?†de†poluare†a mediului†Ón†regiunea M?rii Negre.†Poluarea cauzat? de de?euri†este una†dintre problemele†prioritare†de mediu Ón toate ??rile din regiune.††Aceasta afecteaz?†calitatea†tuturor†componentelor†de mediu,†inclusiv†de s?n?tate a popula?iei. Se necesit? de a intreprinde m?suri concrete Ón promovarea unui sistem adecvat de gestionare a de?eurilor, inclusiv promovarea colect?rii separate a de?eurilor.

La data de 02 februarie a anului curent s-a dat start proiectului ĒSensibilizarea opiniei publice privind managementul de?eurilor menajere solide Ón partea de nord-vest a M?rii NegreĒ. Proiectul dispune de finan?are nerambursabil? din partea Uniunii Europene prin Programului Opera?ional Comun de Cooperare Ón bazinul M?rii Negre. Bugetul toatal al proiectului este de Ä 444 530, †bani care vor fi acorda?i Ón mai multe tran?e. Aria de acoperie a proiectului cuprinde teritoriul a patru state: Republica Moldova, Rom‚nia (jud. Gala?i), Bulgaria (reg. Burgas) ?i Ucraina (reg. Odessa).

Proiectul a fost elaborat de REC Moldova Ón cooperare cu partenerii s?i - Centrul de Consultan?? Ecologic? Gala?i (Rom‚nia), AO ĒEurope&WeĒ Promorie (Bulgaria), Centrul de Consultan?? Ecologic? Cahul ?i AO ĒCutez?torulĒ F?le?ti (R. Moldova).† Obiectivul general al proiectului este de a atinge un nivel mai Ónalt de cooperare ?i parteneriat Ón regine, prin dezvoltarea economic? ?i social? a regiunilor din bazinul Marii Negre Óntr-un mod durabil. Aceste obiective vor fi atinse prin promovarea colect?rii separate a de?eurilor menajere solide ?i activit??ilor educa?ionale.

Proiectul va fi implementat Ón perioada februarie 2012 Ė august 2013. Prima ?edin?? de lucru a avut loc Ón ora?ul Gala?i la data de 23 martie 2012.

Pentru informa?ii suplimentare pute?i contacta:

REC Moldova

Chi?in?u, Moldova

str. A. Mateevici 31

tel: (+373 22) 238685

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

web: www.rec.md

Centrul de Consultan?? Ecologic?, Gala?i Romania

str. Basarabiei 2

tel: (+40 236) 49 99 57

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

web: www.cceg.rog.ro


Europe and We

Pomorie, Bulgaria

str. Dobri Chintulov 26

tel: (+ 359†888)†477 998

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

parteneri:

Centrul de Consultanta Ecologica Cahul

str. A. Mateevici 21, Or. Cahul

Tel/Fax +373 299 21478

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

AO "Cutezatorul"

str. Stefan cel Mare 50, of. 126, Or. Falesti

Tel/Fax: +373 259 22951

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Centrul de Studii Regionale

str. Kanatnaya 83, or. Odesa

Tel/Fax: +380 48 743-08-12

e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza