Vizitatori online

Avem 1 vizitator online

tags

ďťż

Prima Noutati

Noutati

Comunicat de Presa

Echipa de implementare a proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre”, v? aduce la cuno?tin?? c? în perioada 6 -7 iunie 2013 în incinta hotelului Vila Verde(str. Grenoble 110, Chi?in?u), se va desf??ura conferin?a final? cu genericul „Managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre - urm?torii pa?i”.

 

La conferin?? vor participa delega?i ai Ministerului Mediului din Republica Moldova, reprezentan?i ai structurilor partenere în cadrul proiectului, reprezentan?i ai APL ?i ONG-uri de mediu din R.Moldova, România, Bulgaria ?i Ucraina.

 

 

Agenda conferin?ei va cuprinde o scurt? prezentare a principalelor activit??i executate în fiecare ?ar? partener?, impedimentele întîlnite pe parcursul implement?rii, continuitatea ?i impactul proiectului în regiune.

Comunicat de Presa

În data de 30 aprilie anul curent, REC Moldova a organizat un training de instruire privind managementul de?eurilor municipale solide în or. ?tefan-Vod?. La eveniment au participat 20 de reprezentan?i a administra?iei publice locale, ONG-uri de mediu, agen?i economici, profesori etc.

 

 

Reamintim c? evenimentul face parte din cadrul proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre”.

Comunicat de Presa

 

Centrul de Consultan?? Ecologic? Gala?i a organizat în data de 3 aprilie anul curent, un training pentru reprezentan?ii Administra?iei Publice Locale din jud. Gala?i.

 

 

Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre”.

 

Comunicat de Presa

 

În data de 29 martie 2013, REC Moldova a organizat un training pentru 29 de reprezentan?ii ai APL-uri, ONG-uri, profesori ?i agen?i economici din r-nul Cahul.

 

 

Participan?ii la eveniment au fost informa?i despre mijloacele eficiente de gestionare a de?eurilor municipale solide ?i despre beneficiile implement?rii acestora la nivel na?ional ?i local.

Comunicat de Presa

În data de 28 martie 2013, în incinta Consiliului Raional F?le?ti, a avut loc întrunirea echipei de implementare a proiectului „Îmbun?t??irea transfrontalier? a gestion?rii corecte a de?eurilor municipale solide din Republica Moldova, România ?i Ucraina” (Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013) cu managerul proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de Nord-Vest a M?rii Negre”(Programul Opera?ional Comun „Marea Neagr?” 2007-2013). Ambele proiecte transfrontaliere, care au ca obiectiv gestionarea eficient? a de?eurilor municipale solide, se intersecteaz? în raza r-nului F?le?ti.

 

 

Scopul întrunirii a fost de a stabili noi rela?ii de cooperare bilateral? în hotarele r-nului F?le?ti, pentru a evita suprapunerea activit??ilor ?i pentru a spori rentabilitatea de implementare a acestora.

Mai multe articole..