Comunicat de Presa

Între 6 ?i 7 iunie 2013 în incinta hotelului Vila Verde(Chi?in?u), s-a desf??urat conferin?a final? a proiectului „Cre?terea nivelului de con?tientizare public? privind managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre – Mai pu?ine de?euri la Marea Neagr?”, cu genericul „Managementul de?eurilor municipale solide în regiunea de nord-vest a M?rii Negre – urm?torii pa?i”.

 

 

La conferin?? au participat peste 70 persoane din partea diferitor structuri de mediu  din 4 ??ri. În cadrul conferin?ei  a fost efectuat? o actualizare: a principalelor realiz?ri ale proiectului cu enumerarea problemelor ?i impedimentelor care au stagnat într-un fel sau altul desf??urarea normal? a proiectului, practicilor ?i abilit??ilor ob?inute pe parcurs, iar invita?ii la conferin?? au putut s? î?i exprime atitudinea lor fa?? rezultatele proiectului ?i cum ar vedea continuitatea acestuia în regiune.