Vizitatori Online?

Avem 2 vizitatori online

Informare

Tags

Principala

Informatii generale

Centrul Regional de Mediu - Moldova (REC Moldova) este o organizaţie independentă, necomercială, apolitică şi cu un caracter international. REC Moldova a fost creat prin Hotărarea Guvernului Republicii Moldova nr.1071 de la 22 octombrie 1998 pe baza acordului semnat la 15 iulie 1998 la Bruxelles de către Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Uniunii Europene.

 

REC Moldova a fost instituit cu scopul de a acorda asistenţă O.N.G., în efortul lor de a oluţiona problemele de mediu din Republica Moldova şi din statele îînvecinate cu ea. Această asistenţă se acordă prin promovarea cooperării atât la nivel naţional, cît şi regional, între O.N.G., instituţii guvernamentale, comunităi locale, din sectorul privat şi dintre alte organizaţii preocupate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin promovarea participării publicului la luarea de decizii privind problemele mediului.

 

REC Moldova a convenit să colaboreze cu alte Centre Regionale de Mediu existente [ REC CEE din Europa Centrală şi de Est (cu sediul central la Budapesta, Ungaria), RREC din Rusia, REC-Kyiv din Ucraina, REC Caucasus din Caucaz (cu sediul la Tbilisi, Georgia), CAREC din Asia Centrală (cu sediul la Almatî, Kazahstan] sau care vor fi create ulterior, cu scopul de a soluţiona problemele regionale şi cele transfrontaliere referitor la mediu.

 

Până în prezent, REC Moldova, cu suportul financiar al Comisiei Europene şi Guvernului SUA, a desfăşurat opt etape ale Programului de cooperare cu ONG-uri.