Vizitatori Online?

Avem 4 vizitatori online

Informare

Tags

Principala

Initiative locale

 

PROGRAMUL INIŢIATIVE LOCALE

 

Programul Iniţiative Locale a fost lansat la sfârşitul anului 2003. Necesitatea iniţierii acestuia este justificată prin faptul că problemele de mediu apar la nivel local, de aceea şi soluţionarea lor trebuie sa fie asigurată la acest nivel. Totodată, în ultimul timp se acordă o atenţie sporită autorităţilor locale - o importantă verigă politică şi administrativă care posedă diverse instrumente de influenţare asupra dezvoltării comunităţilor locale şi un potenţial întru prevenirea şi soluţionarea eficientă a problemelor de mediu.

 

Astfel, destinaţia acestui program este de a promova protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă la nivel local prin dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale. În cadrul programului dat, REC Moldova îşi propune să acorde asistenţă autorităţilor locale întru:

 

• Identificarea problemelor de mediu la nivel local, elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiuni pentru protecţia mediului;

 

• Conştientizarea cauzelor degradării mediului şi identificarea căilor de prevenire şi soluţionare a problemelor de mediu;

 

• Familiarizarea cu legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;

 

• Promovarea parteneriatelor între autorităţile locale şi diverse grupuri de interese (antreprenori, ONG-uri, publicul larg etc.) în eforturile lor întru protecţia mediului şi

dezvoltarea durabilă la nivel local;

 

• Propagarea experienţei de soluţionare a problemelor de mediu la nivel local;

 

• Facilitarea accesului la informaţia de mediu şi participarea publicului la elaborarea deciziilor ce ţin de protecţia mediului la nivel local;

 

• Identificarea alternativelor de susţinere a proiectelor de mediu la nivel local.

 

Activităţile din cadrul programului vor include organizarea seminarelor, training-urilor şi conferinţelor, precum şi co-finanţarea unor activităţi de mică amploare organizate la solicitarea administraţiei publice locale întru protecţia mediului şi dezvoltării durabile la nivel local.

 

Echipa Rec Moldova

 

 

sus