Vizitatori Online?

Avem 3 vizitatori online

Informare

Tags

Principala News

Lupta cu deșeurile în raionul Fălești va continua

Conform contractului de grant, încheiat între Consiliul raional Fălești și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului al României, începând cu 12 mai 2012 în raionul Fălești (Republica Moldova), orașul Novoselitsea (regiunea Cernăuţi, Ucraina) și judeţul Iași (România) sunt organizate o serie de acțiuni axate pe managementul adecvat al deșeurilor municipale solide.

Acestea sunt realizate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării corecte a deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina”. Proiectul dispune de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, în sumă de 735.354 euro.

Proiectul este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi (România), primăriile oraşelor Făleşti (Republica Moldova), Târgu Frumos (România) și Novoselitsea (Ucraina), REC Moldova şi Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti, pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului vizează cooperarea tranfrontalieră în problemele de mediu prin îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a deşeurilor municipale solide în localităţile implicate în proiect, situate pe malurile râului Prut.

 

Proiectul prevede construcţia a 60 de platforme pentru colectarea selectivă a deşeurilor, confecţionarea şi amplasarea a 150 de containere, a 250 de coşuri standard pentru deșeuri şi procurarea a patru autospeciale pentru transportarea acestora (două pentru raionul Făleşti, una pentru orașul Novoselitsea și una pentru Târgu Frumos). De asemenea, proiectul implică procurarea şi montarea unei staţii de sortare a deșeurilor menagere solide la depozitul centralizat din satul Călugăr.

 

Pentru a asigura creșterea nivelului de conștientizare şi informare a publicului asupra gestionării deșeurilor în regiunile țintă ale proiectului, sînt preconizate o serie de activităţi teoretico-practice: organizarea a 50 de seminare; ateliere de instruire a reprezentanţilor organelor APL, agenţilor economici, ONG-urilor de mediu, tinerilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ; întâlniri și discuţii cu cetăţenii. Proiectul vizează elaborarea și distribuirea a: 18 mii de pliante informative asupra proiectului și rezultatelor obţinute, 3000 de postere, 6000 de broșuri, organizarea de interviuri la Radio Moldova, elaborarea unor articole la tematica proiectului și publicarea acestora în mass-media locală, regională şi naţională.

 

Timp de 6 luni de la lansarea proiectului au fost obţinute rezultate determinate: s-a creat comitetul de coordonaree şi echipa transfrontalieră a proiectului; în oraşul Făleşti s-a organizat atelierul transfrontalier de diseminare a informației despre activitățile și rezultatele preconizate în cadrul acestuia. La 22 iunie 2012 a avut loc lansarea oficială a proiectului în cadrul unei conferințe organizate în acest scop cu participarea tuturor partenerilor şi beneficiarilor. La conferință s-au discutat şi concretizat sarcinile organizării administrative, a fost aprobată metodologia de implementare a proiectului şi executarea documentaţiei pentru fiecare activitate, care cuprinde pregătirea, progresul, evaluarea şi argumentarea prin documente justificative.

 

Publicul larg a fost informat despre lansarea și procesul implementării proiectului prin intermediul a: două articole publicate în ziarul regional „Patria mea” din or. Făleşti; două articole publicate în or. Novoselitsea; 5 interviuri la Radioul Naţional; 5 materiale plasate pe paginile web a aplicantului, a partenerilor 5, 6 şi a Agenţiei de Dezvoltarea Regională Nord.

 

Pentru conştieintizarea ecologică a populaţiei, în perioada precedentă proiectului au fost organizate și desfăşurate 10 seminare privind managementul deşeurilor cu reprezentanţii organelor APL, fermierilor şi antreprenorilor agricoli, un seminar - cu pedagogii şi o întîlnire cu cetăţenii. Pentru beneficiarii din zonele de frontieră implicate în proiect au fost editate 12 mii de pliante informative. Distribuirea acestora continuă și în prezent.

 

La fel, au fost organizate proceduri de achiziţionare a bunurilor și serviciilor. Până la moment, au fost construite 30 de platforme în orașul Făleşti şi 10 localităţi rurale, au fost confecționate 60 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, a fost selectat antreprenorul pentru procurarea și montarea secției de sortare a deșeurilor municipale solide de la depozitul centralizat al raionului amplasat în satul Călugăr.

 

În curînd, va continua organizarea seminarelor și întâlnirilor cu cetăţenii privind reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătăţii umane, va fi editată și distribuită broşura „Ghid de colectare selectivă a deșeurilor” și vor fi organizate vizite de documentare în oraşele Târgu Frumos (România) şi Novoselitsea (Ucraina).

 

Vitalie Cimpoieş, manger de proiect