Vizitatori Online?

Avem 2 vizitatori online

Informare

Tags

Principala

Politica de Mediu

 

Acest Program al REC Moldova a fost lansat în toamna anului 2003, prin intermediul căruia REC-ul în cooperare cu alte instituţii de mediu, contribuie la implementarea politicii de protecţie a mediului în Republica Moldova şi ale altor documente strategice în domeniul protecţiei mediului la nivel naţional, regional şi internaţional.

 

Totodată, în conformitate cu misiunea REC-ului, Programul pune accentul pe activităţile ce promovează participarea publicului la luarea deciziilor de mediu. De asemenea, REC-ul susţine dezvoltarea dialogului între toate grupurile cheie implicate în realizarea politicilor de protecţie a mediului.

 

Grupurile ţintă

 

autorităţile publice centrale;

 

autorităţile publice locale;

 

ONG-uri;

 

sectorul privat;

 

sectorul academic;

 

societatea civilă.

 

 

Obiectivele Programului

Programul contribuie la:

 

Promovarea implementării Conventiei de la Aarhus privind participarea publicului la luarea deciziilor, accesul la informaţie şi la justiţie în problemele de mediu şi a Protocolului privind registrul emisiilor şi transferul de poluanţi (PRTP) elaborat în cadrul acestei Convenţii;

 

Implementarea evaluării strategice de mediu;

 

Integrarea intereselor ecologice în alte politici sectoriale (industrie, agricultură, silvicultură, sectorul municipal etc.);

 

Promovarea armonizării legislaţiei naţionale de mediu cu cea a Uniunii Europene;

 

Încurajarea participării grupurilor de interes la procesele ce ţin de politica ecologică naţională şi cea internaţională;

 

Facilitarea schimbului de experienţă şi expertiză în vederea elaborării şi implementării eficiente a politicii de mediu.

 

 

Echipa REC-Moldova

 

 

sus