Vizitatori Online?

Avem 2 vizitatori online

Informare

Tags

Principala

Programul de activitate

 

Programul de Activitate

Obiectivele principale ale REC Moldova sunt:

 

Promovarea implementării Politicii de Mediu a Republicii Moldova;

Facilitarea colaborării între guvern, ONG-uri şi sectorul privat în problemele de mediu;

Contribuirea la implementarea Prevederilor Convenţiei Aarhus;

Consolidarea societăţii civile şi stimularea activităţilor din domeniul protecţiei mediului ale Autorităţilor Publice Locale şi Centrale.

 

Direcţiile de activitate

 

Activităţile din cadrul programelor pentru anii următori în mare derivă din priorităţile politicii de mediu şa nivel naţional şi regional, luând în consideraţie decursul activităţilor de mediu din cadrul proceselor Pan-europene. Majoritatea activităţilor parvin din programele implementate de către REC Moldova în ultimii ani, cu accentul pe întărirea continuă a comunităţii ONG-urilor în parteneriat cu autorităţile guvernamentale la toate nivelele şi intensificarea colaborării cu sectorul privat, dar se vor include activităţile adoptate la Conferinţa Miniştrilor de Mediu de la Belgrad, octombrie 2007.

 

Programul de Activitate al REC Moldova este compus din patru Programe de bază: Politica de Mediu, Iniţiative Locale, Susţinerea ONG-urilor şi Informare şi Comunicare. Activităţile se implementează în baza proiectelor elaborate şi implementate. Programele şi proiectele sunt orientate spre realizarea următoarelor domenii şi acţiuni:

 

Politica de Mediu

În perioada următorilor doi ani, REC Moldova va juca un rol important în promovarea implementării politicilor de mediu la nivel naţional şi regional prin:

 

Acordarea sprijinului în implementarea politicii naţionale de mediu;

Participarea în implementarea Programului de Lucru al Grupului Special de Lucru al OCED pentru ţările EECCA (2008-2011) şi al Programului Comun al REC-urilor (2008-2009);

 

Promovarea implementării deciziilor şi rezultatelor Conferinţei Miniştrilor de mediu de la Belgrad şi al Declaraţiei Miniştrilor;

 

Promovarea elaborării PLAM-urilor, distribuirea experienţei pozitive;

 

Facilitarea activităţii ce ţin de integrarea cerinţelor de mediu în politicile sectoriale, programe, planuri de acţiuni, etc.;

 

Participarea la implementarea Convenţiilor internaţionale în domeniul mediului, a Convenţiei de la Stocholm privind Poluanţii Organici Persistenţi, PNI privind POP, altor documente strategice şi planuri de acţiuni;

 

Promovarea managementului durabil al deşeurilor la nivel local;

 

Guvernarea Apelor, Iniţiativa UE în domeniul apelor şi MIRA

 

Contribuirea la implementarea cerinţelor Directivelor şi standardelor CE, ce ţin de protecţia apelor;

 

Administrare mai bună a resurselor acvatice în Republica Moldova promovând implementarea Managementului Integrat al Resurselor Acvatice (MIRA) prin stabilirea parteneriatelor între părţile interesate locale din bazinele râurilor Prut şi Nistru;

 

Promovarea Dialogului Politic naţional în domeniul Iniţiativei UE în domeniul apelor;

 

Educaţia pentru dezvoltarea durabilă;

 

Contribuţia la promovarea implementării Strategiei privind Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă. Promovarea strategiei, lucru cu Ministerul educaţiei, şcoli, învăţători, elevi;

 

Contribuirea la participarea ONG-urilor în elaborarea şi implementarea Strategiei privind Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă în RM;

 

Implementarea Convenţiei de la Aarhus;

 

Facilitarea accesului la informaţie şi la justiţie în domeniul protecţiei mediului. Organizarea consultărilor publice privind proiectele documentelor politice, strategiilor;

 

legilor, regulamentelor şi deciziilor şi al Raportului Naţional privind implementarea Convenţiei de la Aarhus în Moldova;

 

Dezvoltarea continuă a Programului de Informare şi Comunicare al Centrului;

 

Lărgirea activităţilor acordând suport în implementarea componentei privind accesul la justiţie din cadrul Convenţiei de la Aarhus;

 

Suportul pentru ONG-uri şi APL;

 

Forurile ONG-urilor care activează în domeniul protecţiei mediului (naţionale, regionale);

 

Suport financiar pentru conferinţe şi seminare, a fi oferit la cererea ONG-urilor de Mediu şi/ori APL;

 

Implementarea programelor de granturi;

 

Trening-uri pentru ONG-uri, autorităţi locale.

 

 

 

sus