Vizitatori Online?

Avem 2 vizitatori online

Informare

Tags

Principala

Sustinerea ONG-urilor

 

Programul de Susţinere a ONG-urilor

 

În urma comasării a două programe precedente ale REC Moldova: programul de Granturi şi Programul de Instruire, REC Moldova a iniţiat, în anul 2004, un nou Program - de Susţinere a ONG-urilor, care are două componente: de Cooperare cu ONG-uri şi parteneri locali şi de Consolidare a capacităţilor ONG-urilor care activează în domeniul protecţiei mediului.

 

Scopul programului de Susţinere a ONG-urilor este de a acorda asistenţă tehnică şi financiară ONG - urilor care activează în domeniul protecţiei mediului înconjurător în scopul abordării problemelor de mediu prioritare existente la nivel local, naţional şi regional.

 

 

Obiectivele programului sunt următoarele:

 

Dezvoltarea independenţei şi viabilităţii comunităţii ne-guvernamentale de protecţie a mediului, prin crearea unor structuri viabile pe termen lung;

 

Crearea grupurilor de iniţiativă capabile să reprezinte şi să satisfacă necesităţile populaţiei;

 

Promovarea implementării standardelor de protecţie a mediului;

 

Facilitarea accesului ONG-urilor la informaţia de mediu şi susţinerea acestora în participarea la procesul de luare a deciziilor;

 

Dezvoltarea şi consolidarea unor condiţii favorabile de cooperare între grupurile de iniţiativă interesate în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile şi prevenirea degradării mediului înconjurător;

 

Facilitarea democraţiei şi stabilităţii la nivel naţional, regional şi internaţional;

 

Asigurarea transparenţei activităţilor ONG-urilor de protecţie a mediului.

 

Programul de Susţinere a ONG-urilor sprijină iniţiativele acestora acordând asistenţă financiară, informaţională şi educaţională prin intermediul proiectelor şi activităţilor sale iniţiate în special pentru ONG-uri. De asemenea, Programul de Susţinere a ONG-urilor are legături şi joacă un rol important în implementarea altor Programe ale REC Moldova, în special prin intermediul Programului de Consolidare a capacităţilor ONG-urilor care activează în domeniul protecţiei mediului.

 

 

Programul de Cooperare cu ONG-uri şi Parteneri Locali

 

Programul de Cooperare cu ONG-uri şi Parteneri Locali (Programul de Granturi) este unul dintre primele proiecte de succes implementate de către REC Moldova. Prima etapă a Programului de Granturi a fost lansată în 1999. În cadrul programelor de granturi REC Moldova au fost implementate circa 255 proiecte, cu suportul financiar al Comisiei Europene, USEPA, DANCEE, UNDP/GEF, implicând mai mult de 140 ONG-uri atât din Republica Moldova cât si din România şi Ucraina.

 

În ultimul timp, comunitatea ne-guvernamentala demonstreaza a avea un rol important în promovarea principiilor dezvoltarii durabile. Astfel, ONG-urile, reprezentând mici grupuri ale populatiei locale sunt cei mai activi în identificarea şi soluţionarea problemelor de mediu la nivel local şi naţional.

 

Programul de Cooperare cu ONG-uri si Parteneri Locali are scopul de a susţine independenţa şi viabilitatea comunităţii ne-guvernamentale care activează în domeniul protectiei mediului din Republica Moldova şi de a consolida cooperarea dintre ONG-uri şi partenerii locali (autorităţi publice locale, reprezentanţi ai bussines-ului şi alte grupuri de interese) în scopul atingerii obiectivelor dezvoltării durabile şi prevenirii degradării mediului înconjurător.

 

Obiectivele programului sunt:

 

Crearea şi susţinerea grupurilor de ONG-uri active, capabile sa promoveze principiile dezvoltării durabile;

Promovarea implementării standardelor ecologice;

Facilitarea accesului ONG-urilor de mediu la informaţia ecologică şi susţinerea participării publicului la procesul de luare a deciziilor de mediu, conform principiilor Convenţiei de la Aarhus;

Schimbarea comportamentului consumatorilor, a grupurilor de interese din diferite domenii şi nivele ale societătii civile în scopul implicării efective a acestora în îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;

Realizarea unor activităţi concrete şi reale în vederea soluţionării unor probleme ecologice actuale ale Republicii Moldova;

Creşterea nivelului de informare şi conştientizare ecologică a populaţiei.

Categoriile de Granturi

 

Programul de Cooparare cu ONG-uri şi Parteneri Locali prevede cooperarea REC Moldova cu aceste instituţii prin intermediul granturilor acordate la nivel local, naţional şi regional:

 

 

Domeniile prioritare

 

Implementarea principiilor Convenţiei de la Aarhus;

 

Calitatea apei;

 

Arii protejate şi biodiversitate;

 

Mediul şi Sănătatea;

 

Protecţia resurselor naturale;

 

Agricultura ecologică;

 

Managementul deşeurilor;

 

Eco-turismul.

 

Echipa REC - Moldova